. ..F O T O S.. R E B U D E S
posta de sol
 
I---Vall de Lord - Hivern -Nadal- 29 de Desembre de 2015 -


Foto: Ll. Canals